logotype
28 October 2020 - 18:52

Een waterpomp!

waterpomp2Karin diende eind 2019 bij het bestuur een projectvoorstel in om het waterreservoir op het terrein van Grace Village te laten repareren. Opgevangen regenwater lekte namelijk weg en zorgde dus voor watertekort op het terrein. Het bestuur kon Karin begin 2020 melden dat het bedrijf GMB uit Opheusden (www.gmb.eu), gespecialiseerd in o.a. drinkwaterpompstations, geld ter beschikking stelde om het waterreservoir te laten repareren. Karin liet vervolgens een specialist ernaar kijken die vroeg waarom ze geen gat geboord heeft om het water omhoog te halen. “Dat is meerdere keren onderzocht en geprobeerd maar nooit iets gevonden”, was haar reactie. Karin heeft het geld van GMB toen gebruikt om op het terrein naar water te graven en na 61 meter werd voldoende water gevonden om een handpomp op te zetten!

waterpompDat er water gevonden werd in de droge periode was sowieso al geweldig. Een vast punt voor schoon drinkwater, gedurende het hele jaar is een duurzame oplossing. De adviseur kijkt nog verder op het terrein of er nog een tweede waterbron te vinden is. Als dat zo is, wordt er wellicht nog een gat gegraven en is het oude waterreservoir niet meer nodig.

De komende vijf maanden wordt gekeken of er genoeg water uit de bron blijft komen en of het gat niet instort na al het boren in de rotsachtige grond. Gaat dat goed dan wordt er een dompelpomp geplaatst en een watertank van waaruit de watertanks in de huisjes gevuld zullen worden. Tot die tijd zal de ezel ingezet worden om het water te vervoeren.

Corona-voedselhulp

Ook in Ethiopië grijpt het coronavirus om zich heen en gelden ook daar strenge maatregelen. Kom je zonder reden op straat, dan riskeer je een hoge boete. Voor de allerarmsten maakt deze crisis hun situatie alleen maar moeilijker. Geen werk is geen voedsel. Vanuit Grace Village is corona voedselhulp gestart voor gezinnen in de omgeving van Grace Village. Karin en haar staf delen basisbehoeften als meel, bonen, zout en kruiden uit. Met Pasen werd er als traktatie ook een kip, wat eieren en uien gegeven. Wat een dankbaar werk! GMB doneerde ook voor dit coronavoedselhulpfonds waardoor nog veel meer gezinnen geholpen kunnen worden. In deze coronatijd kan Karin 90 gezinnen ondersteunen met voedsel.

voedselkarin voedsel
voedsel2 voedsel3

20 Jaar in Ethiopië

karin20

In 2020 is Karin van den Bosch alweer 20 jaar in Ethiopië!
Karin blikt terug: “Het lijkt het nog helemaal geen 20 jaar. Ik weet nog als de dag van gisteren dat ik met mijn koffers op het vliegveld zat op weg naar het onbekende. Mijn enige zekerheid was Gods belofte aan mij, het vers uit 1 Thess. 5:24 Hij die uw roept is getrouw; Hij zal het ook doen.
Een belofte die al 20 jaar standhoudt. Als ik terugkijk dan kan ik alleen maar met verbazing concluderen dat van alles wat er momenteel gebeurt, niets mijn eigen plan was. Ik zou gewoon als verpleegkundig manager in een ziekenhuis aan de slag gaan. De Heer had andere plannen. Als initiatiefnemer en leidinggevende van de organisatie Abraham’s Oasis heb ik:

  • veel kinderen door de poort van Grace Village zien komen en gaan;
  • vrouwen met geboortetrauma mogen helpen;
  • veel kinderen heeft geholpen om naar school te gaan;
  • vondelingetjes en weeskinderen een thuis mogen bieden;
  • arme families uit de armoede mogen helpen;
  • straatjongens geholpen om van verslavingen af te komen en teruggebracht naar hun familie;
  • zieke mensen bijgestaan;
  • kinderen die speciaal onderwijs nodig hadden naar school laten gaan,

en ga zo maar door.
Terugkijkend kan ik met overtuiging zeggen dat als ik dit allemaal van tevoren had geweten, dan was ik niet naar Ethiopië gegaan. Want ik zou mezelf ervan overtuigd hebben dat ik dit allemaal absoluut niet zou kunnen doen. Het geweldige is dat de Heer dat ook wist en Hij stapje voor stapje de weg wees. Daarom kan ik met volle overtuiging zeggen het is allemaal Zijn werk!”

Wat is er aan de hand in Ethiopië?

Sinds begin oktober 2016 heeft de Ethiopische regering de noodtoestand uitgeroepen. De noodtoestand was het antwoord van de regering op aanhoudende demonstraties van twee bevolkingsgroepen: de Oromo en de Amhara, waarbij volgens waarnemers de afgelopen maanden zeker 500 doden vielen. Mensenrechtenorganisaties als Human Rights Watch schrijven die zonder meer op het conto van de Ethiopische veiligheidsdiensten, die grof geweld gebruikt zouden hebben bij het neerslaan van de protesten. Onder de noodtoestand zijn alle demonstraties verboden en is de rust in het land weergekeerd.

De opstand begin negentiger jaren van de vorige eeuw (tegen Mengistu de communistische leider) was eigenlijk al het begin van alle onrust. De regering van Mengistu werd met name omver gegooid door het initiatief dat de kleinste stam van het land nam – de Tigray -
die het uiterste noorden wonen. Zij claimden als reden van hun overwinning, dat zij in bezit zijn van de Heilige Ark zouden zijn.

Vanaf het eerste moment trok deze stam, de Tigray, alle macht naar zich toe en bezette alle regeringsplaatsen en trok ook alle autoriteit naar zich toe: leger, politie, ambtenarij van hoog tot laag, staatsbedrijven zoals energiebedrijven, maar ook alle communicatie zoals posterijen, telefoon, e-mail.  Op elke post waar een burger maar kon komen of het nu een visum was voor het buitenland of een rijbewijs, een postzegel of vreemde valuta, een rekening moest voldoen voor water, elektra, afdragen van belasting, een vergunning ergens voor of huishuur op elke plek zat een Tigray. En zeker in het begin waren deze mensen onkundig en onervaren en liep alles erg stroef.

Wie nu vooral hiertegen rebelleert is de grootste stam, de Oromo, en in veel mindere mate de stam die vroeger de leiding had: de Amharen (het herenvolk waartoe ook de keizer behoorde en waarvan de taal de voertaal is van Ethiopië, zoals bij ons het Engels functioneert).
De staat heeft vanaf het eerste begin alle grond onteigend en naar zich toegetrokken. Grond kun je niet meer kopen, wel pachten en de overheid doet hiermee goede zaken o.a. met China, maar ook met o.a. de Nederlanders die daar een activiteit zijn begonnen.

Afgezien van het feit dat de Oromo ook willen participeren in het regeren van het land om zo ook hun eigen belangen beter te kunnen verdedigen is het zo dat de Oromo een sterke vooroudercultuur hebben, zelfs als ze orthodox of evangelisch christen zijn.
In de voorouder cultuur speelt het stukje land dat je vaak al generaties lang hebt bewerkt een grote rol. Een overleden voorouder blijft aan dat stukje grond verbonden, en houdt contact met de familie waar hij uit komt en geeft adviezen o.a. over zaaien en oogsten, of met wie de zoon moet trouwen etc. Verlies je als Oromo boer je stukje grond dan raak je los van je voorgeslacht en van alle goede raad van hen. De langst levende van de familie onderhoudt namelijk het  contact met de laatst overledene en geeft diens opdrachten door.

Als de regering hun het land afneemt, krijgen ze wel een vergoeding van de nieuwe eigenaar, vaak veel geld in hun ogen, en dus stemmen ze toe en geven hun land af. Maar na een aantal jaren is het geld op en claimen ze hun land terug. Om hun protesten duidelijk te maken branden ze bedrijven plat en zaaien onrust vooral bij potentiële nieuwe bedrijven.  Tot nog toe hebben ze voor de staat onbelangrijke bedrijven gemolesteerd, maar de regering is  natuurlijk bang dat de Oromo hun Chinese belangen gaat dwarsliggen.  Ethiopië heeft verregaande afspraken met China, die waarschijnlijk in ruil voor land (of de opbrengst er van) de infra structuur van Ethiopië te verbeteren. Een andere doorn in het oog van de Oromo is dat China hiervoor (bijv. wegenaanleg) eigen arbeiders meeneemt, ook al omdat ze geen gekwalificeerde arbeid in het land kunnen vinden.

Waardering van overheid

Abraham's Oasis werd vanuit meer dan 2000 Ethiopische organisaties geselecteerd als een organisatie met de beste resultaten wat betreft het vinden van familie en familiehereniging. We zijn met Karin dankbaar dat ze ook via de overheid erkenning en waardering krijgt! Zie pagina 24 en 25 van het volgende document.

Publicatie: Best Practice Projects (PDF)

2020  Bridge to Light    -   globbersthemes joomla template