logotype
15 July 2024 - 09:40

Abraham's Oasis

Een heerlijke vakantie naar Egypte en aansluitend nog een uitnodiging een zendelinge te bezoeken, dat was de start van mijn roeping. Daar heeft God tot mijn hart gesproken om mij tot zendelinge te roepen in Ethiopië met de woorden: Hij die u roept is getrouw, Hij zal het ook doen.

karin

Na het afronden van de Bijbelschool heb ik een reis naar Ethiopië gemaakt met het verlangen in mijn hart om duidelijkheid te krijgen waar ik in dat immense grote land mijn bestemming zou krijgen. Mijn zoektocht begon richting het noorden in de provincie Tigray. Een arm gebied. Mijn weg voerde zelfs naar het allerarmste gebied op het platteland, en daar in Shire, werd voor mij duidelijk dat dit de plaats is waar mijn Vader mij wilde gebruiken. Ik zou echter de enige blanke zijn in een gebied van 83.000 Ethiopiers. Sinds 2000 werk ik hier en heb in het begin van mijn verblijf in Ethiopië straat- en weeskinderen in mijn huis opgevangen.

Vanaf 1 januari 2005 heb ik mij - op verzoek van de lokale overheid - ingezet om de bouw van kinderdorp Grace Village te realiseren. Dit kinderdorp, op een terrein van 26 ha., biedt opvang aan straat- en weeskinderen. Het is gelegen in het noorden van Ethiopië, 100 km. van de grens met Eritrea. Het dorp bestaat inmiddels uit zes woningen en wat bijgebouwen en bood het onderdak voor zo’n 60 kinderen in de leeftijd van 0 t/m 18 jaar. De laatste jaren dringt de Ethiopische overheid erop aan dat we zoeken naar familieleden van de kinderen die hen in huis willen nemen en voor hen willen zorgen. Van 35 kinderen vonden we familie, en konden we hen bij hen laten wonen. Het welzijn van de kinderen wordt door de social workers gevolgd die hen met regelmaat bezoeken. De 30 kinderen die nu nog in Grace Village wonen zijn weeskinderen en zullen bij ons blijven totdat ze op eigen benen kunnen staan.

In de tijd dat ik actief ben in Ethiopië zijn er diverse projecten op het platteland van start gegaan. Onder meer de financiële adoptie en begeleiding van weeskinderen die bij plaatselijke families ondergebracht worden. Ook realiseerde ik samen met Stichting Bridge to Light waterputten, voedselprojecten en andere noodhulp voor ondervoede kinderen. Het bouwen van twee scholen voor de kinderen op het platteland kwam met behulp van het Impulsis-verdubbelingsfonds tot stand.

Inmiddels ben ik alweer ruim twintig jaar in Ethiopië. Al die tijd ervaar ik dat het werk dat zich hier ontwikkelt enorm wordt gezegend. Ik ben erg dankbaar dat God mij hier wil gebruiken.

Abraham's Oasis
Karin van den Bosch geeft in Ethiopië leiding aan de organisatie met de naam Abraham's Oasis. Deze organisatie is verantwoordelijk voor onder andere het operationeel bestuur van het kinderdorp Grace Village, waar onze stichting Bridge to Light primair aan verbonden is. Naast het kinderdorp worden er via Abraham's Oasis ook andere lokale projecten uitgevoerd, dit zijn projecten op het gebied van kwetsbare kinderen en vrouwen en projecten met als doel om lokale gemeenschappen verder op te bouwen. U kunt meer informatie vinden op de website van Abraham's Oasis: https://www.abrahamsoasis.org


Mijn oproep aan u is:
"Blijft u alstublieft bidden voor en meeleven met al het werk dat hier wordt gedaan”.
 
In Hem Verbonden,


 
Karin van den Bosch

2024  Bridge to Light    -   globbersthemes joomla template